WVsign správa obsahu pre digital signage obrazovky

Digitálne oznamy, reklamy, pútače, animácie a informačné tabule

Digital Signage software

Tento softvér je určený na správu, distribúciu a zobrazovanie digitálneho obsahu na elektronických displejoch, ako sú monitory, televízory, LED panely alebo projektory. Umožňuje centralizovanú kontrolu a aktualizáciu obsahu, čo z neho robí účinný nástroj na komunikáciu a marketing v rôznych prostrediach. Používatelia môžu jednoducho spravovať rozvrhy, nastavovať presné časy zobrazenia jednotlivých obsahov a sledovať štatistiky zobrazovania. Softvér podporuje rôzne formáty médií a umožňuje vytváranie dynamických prezentácií a kampaní. Okrem toho poskytuje možnosť integrácie s ďalšími systémami a aplikáciami, čím zvyšuje jeho flexibilitu a prispôsobivosť pre rôzne obchodné potreby.

Hlavné úlohy a ciele Digital Signage ako technológie

Marketing a reklama

  • Zobrazovanie reklám, propagácií a marketingových kampaní na miestach s vysokou návštevnosťou, ako sú nákupné centrá, obchody, letiská a železničné stanice.
  • Cielené reklamy na základe času, miesta alebo publika.

Informatívny charakter

  • Poskytovanie aktuálnych informácií, ako sú správy, počasie, dopravné informácie alebo dôležité oznámenia.
  • Interná komunikácia vo firmách, napríklad oznamy pre zamestnancov alebo zdieľanie firemných úspechov.

Vzdelávanie a tréning

  • Vzdelávacie inštitúcie môžu používať DS na zdieľanie učebných materiálov, rozvrhov, školských oznámení.
  • Tréningové centrá a kurzy môžu využívať displeje na výučbu a prezentáciu.

Zábava a interakcia

  • V hoteloch, reštauráciách, zábavných parkoch môžu byť displeje použité na zábavné a interaktívne účely, ako sú hry, kvízy alebo interaktívne mapy.
  • Kino a divadlá môžu zobrazovať upútavky a informácie o predstaveniach

Čo dokáže naše riešenie ?

Pridanie zariadenia do systému na správu

Zariadenia sú napárované a aktivované naším personálom, sú otestované a synchronizované.

Zariadenia sú kategorizované do skupín podľa práv alebo lokalitných kategórií.

Zariadenie dokáže poslať „screenshot“ obrazovky, vykazuje stav sychronizácie, internetového online pripojenia alebo aký vizuál prehráva

• Kompatibilita: Windows, Android, Samsung, LG

Zoznam grafických šablón a vizuálov

• Šablony alebo grafické návrhy je možné si vytvárať v neobmedzenom množstve.

Je možné ich označovať, nálepkovať, kategorizovať a zdieľať s inými uživateľmi.

Šablony je možné duplikovať, kopírovať a vytvárať ďalšie variácie.

Následne sa vizuál použije pre načasovanie premietania a zobrazovanie.

Galéria a správa médií

Je možné si nahrať média týchto druhov: jpg,jpeg,png,bmp,gif,webp

Podpora video formátov: mp4

Média je možné kategorizovať a špeciálne nálepkovať pre lepšiu dohľadateľnosť.

Je možné im priraďovať vlastníka a taktiež zdieľať ich s inými užívateľmi podľa práv.

Média je možné si stiahnuť alebo im nastaviť expiračný dátum.

Editor grafického vizuálu

• Editor šablony poskytuje grafiké rozhranie pre modifikáciu a úpravy grafiky.

• Obsahujem množstvo funkcionalít ako sú: vkladanie free textu, čas v  rôznych formátov, odpočítavanie, vkladanie obrázkov a videa, slideshow, Web URL, embedovanie scriptov, kalendár, menové páry, reštauračné menu, RSS správy a feed správy aj s obrázkami, počasie, notifikácie a oznami a viac…

Plánovanie prehrávania obsahov a kampaní

• Prehľadné plánovanie časového nastavenia a premietania obsahu.

• Obsah je možné nastaviť presne na minutové premietanie a rôzne časové a priodické úseky.

• Opakovane či už každý deň, týždeň alebo v presnú hodinu.

• Je možné nastaviť akúkoľvek periodicitu premietania.

• Toto zobrazenie ponúka týždenný plán premietania

Register užívateľov a definovanie práv

• Prehľadné plánovanie časového nastavenia a premietania obsahu.

• Je možné vytvárať užívateľov s rôznymi prístupovími právami.

• Je možné ich radiť do rôznych skupín a je možné im priraďovať správu rôznych zariadení.

• Každa skupina može mať definovaných administrátorov ktorý majú vyššie práva ako užívatelia.

• Uživateľom sa dá definovať ich možnosti editovania a zasahovania do fungovania systému.

Reportovanie času prehrávania a štatistiky

• Generovanie reportov je súčast aplikácie.

• Je možné generovať reporty s časom premietania danej grafickej šablony alebo konkrétneho grafického prvku.

• Je možné generovať report pre „uptime“ zariadení a online dostupnosť.

• Obsadenosť úložísk priestoru, štatistiky toku dát a vyťaženie obsadenia gálerie a priestoru pre média.

Výsledky softwarového riešenia WVsign