Váš úspech v digitálnom podaní informácii závisí od toho, či sa vám z toho podarí vytvoriť jedinečný zážitok pre vašich zákazníkov. Čím viac zákazníkov prilákate, tým rýchlejšie dosiahnete návratnosť investícií a začnete profitovať z digitálneho zobrazenia informácii.

Otázkou preto je, ako vytvoriť svoju digitálnu značku tak, aby dokázala držať krok s neustále sa meniacimi návykmi zákazníkov?

Áno, správne zariadenie, softvér, obsah atď., to všetko je dôležité. Možnosti je naozaj mnoho, a je potrebné zvoliť tie správne nástroje na dosiahnutie stanoveného cieľa: zlepšenie povedomia o vašej značke; viac zákazníkov; a viac príjmov.

Existujú však spôsoby, pomocou ktorých môžete využiť všetky komponenty digitálneho zobrazenia informácii a použiť ich na prilákanie publika. Päť nasledujúcich kľúčových rád vám môžem ponúknuť na základe skúseností:

Udržujte svoj digitálny informačný panel kompaktný

Vďaka množstvu dostupných riešení zobrazenia informácii si možno ľahko namýšľať, že nákupom všetkých typov technológií, ktoré sú k dispozícii, pokryjeme všetko a okamžite to povedie k úspechu. V skutočnosti je tento prístup len rýchlym spôsobom, ako zničiť váš business. Môže sa to zdať trošku triviálne, ale kompaktnosť je veľmi dôležitá pre zlepšenie zážitku zákazníka.

Navyše kompaktnosť robí veci jednoduchšie aj pre vás. Ak máte sieť vašich digitálnych informácii zloženú z niekoľkých rôznych komponentov môže nastať, že spravovanie a monitorovanie takejto siete bude veľmi zložité. Pokiaľ ide o zákazníkov, z estetického hľadiska by vaša digitálna informačná sieť mala rozprávať digitálny príbeh, ktorý je vizuálne konzistentný.

Preto prvou kľúčovou otázkou je, keď sa zastavíte a pozriete sa na riešenie vášho digitálneho panela, vyzerá atraktívne?

Umiestnite informačné panely aj mimo vašich priestorov.

Neobmedzujte digitálne obrazovky len do vašich vnútorných priestorov, koniec koncov, zákazníci dávajú prednosť výberu. Rozšírte svoju informačnú sieť aj mimo vnútorných priestorov, pretože akonáhle sa váš obchod zavrie, vaše digitálne pútače nikto neuvidí. Inštaláciou zariadenia, ktoré bude prístupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, zlepšíte užívateľskú skúsenosť, povedomie o vašej firme, a nakoniec zvýšite svoje výnosy.

Keď chcete zvýšiť interaktívnu dobu, pridajte prvok dotykovej obrazovky. Riešenia s dotykovou obrazovkou otvárajú úplne novú oblasť komunikácie so zákazníkmi a pre maximálne dosiahnutie publika môžu byť umiestnené v exteriéri aj v interiéri.

Využite sociálne médiá ako súčasť digitálnej reklamy

Údaje zverejnené prostredníctvom odborných portálov ukazujú, že 71 percent spotrebiteľov sa pri rozhodovaní o nákupe odvoláva na sociálne médiá. Preto spojenie digitálneho zobrazenia informácii a sociálnych médií ide ruka v ruke, a bez vzájomného prepojenia, prídete o veľké publikum. Spojenie digitálnej reklamy so sociálnymi médiami vytvára u zákazníka dôveru, zlepšuje webovú návštevnosť a môže zvýšiť celkový počet zákazníkov.

Odporúčania zákazníkov na sociálnych sieťach majú veľkú váhu pri budovaní dôvery a vzájomného vzťahu. Osvojenie si sociálnych médií tiež poukazuje na to, že ste zaviazaný spojeniu so zákazníkmi.

Robte viac ako len reklamu

Poskytnite viac ako je len digitálnu reklamu. V súčasnej dobe existuje tendencia v mnohých odvetviach priemyslu nasadiť digitálne panely ako samoobslužné kiosky. Banky, hotely, lekárne, reštaurácie rýchleho občerstvenia, maloobchodné predajne a mnoho ďalších prišli na úspešnosť digitálneho podania informácii pre zrýchlenie zákazníckeho servisu.

Zákazníci tak môžu nakupovať podľa vlastných predstáv, pričom si môžu vybrať produkty z ponuky na digitálnej obrazovke, a môžu dokonca za tieto položky ihneď zaplatiť. Odstránením čakania v rade a znížením čakacích lehôt nielen zlepšíte služby vaším zákazníkom, ale tiež znížite tlak na svojich zamestnancov.

Držte krok s publikom

Úspech v podaní informácii digitálnou formou je dosiahnuteľný, pretože trh neustále rastie. Avšak na zachovanie úspechu je potrebné aby ste neustále išli v ústrety vaším zákazníkom. Keď tak neurobíte, stratíte svoje čaro. Hneď od začiatku váš projekt digitálneho podania informácii musí zostať zameraný na zákazníka.

Keď odkloníte zrak od svojich zákazníkov tým, že budete nadmerne komplikovať vaše úsilie s okázalým, ťažko ovládateľnými digitálnym obsahom, ktorý bude navyše neaktuálny, ste odsúdení na neúspech. Ak vaša odpoveď na otázku – prečo potrebujem digitálny panel? – vôbec nepomýšľa na zákazníka, potom digitálna reklama nie je pre vás. Postavte váš projekt okolo vašich zákazníkov a úspech v digitálnej projekcii informácii je takmer istý!