Veľa sa hovorí o tom, že digitálne reklamné panely sú nutnosťou pre podniky, ale často nie je spomenuté, ako môže informačný panel ovplyvniť správanie zákazníka. Výskum Kinetic Panel ukázal a odhalil cenné informácie od ľudí, ktorí sú pre firmy najdôležitejší, a to samotní spotrebitelia!

Aký vplyv má informačná panelová reklama na zákazníkov?

Do Kinetic Panel výskumu bolo zahrnutých 1000 zákazníkov, s otázkou: Ako ich zaujal vonkajší informačný panel? Takmer jedna pätina (19 percent) opýtaných povedala, že hľadali viac informácii o produkte, službe alebo zážitku. Pri mladšej generácii (18 – 24 rokov) sa to zvýšilo na 24 percent.

Zaujímavé je, že 23 percent mladších opýtaných si stiahlo mobilnú aplikáciu po tom ako videli obsah na informačnom paneli, v porovnaní s len 1 z 10 u dospelých.

Nie je žiadnym prekvapením, že mladšia generácia má tendenciu k väčšej interakcii s informačnými panelmi než staršia generácia. Na základe výskumu, jednou z metód, ktorú by inzerenti mohli použiť na prilákanie staršej generácie je rozšíriť rozsah ponúkaných informácii na informačnom paneli o špecifické informácie pre danú lokalitu.

Výskum ukázal, že špecifické lokálne informácie sú to, čo by chcela dospelá generácia vidieť na informačnom paneli. Približne 48 percent z celkového počtu 1000 účastníkov prieskumu uviedlo, že by najviac uvítali pravidelné aktualizácie počasia.  Ďalších 38 percent odpovedalo, že informačný panel by mal obsahovať aktuálne správy o doprave; čo sa ešte zvýšilo na 50 percent medzi respondentmi vo veku 55 a 64.

Okrem toho, 29 percent uviedlo, že by chcelo vidieť na paneli možnosť vyhľadať si verejné miesta, 32 percent by uvítalo aktuálne správy a ďalších 30 percent by uvítalo informácie o aktuálnych miestnych udalostiach.

Informačný panel so špecifickými lokálnymi informáciami napomáha k zvýšenému záujmu užívateľov, čo vedie k potencionálnemu nárastu lojality k značke a interakcii aj zo strany staršej generácie.

Približne štvrtina respondentov odpovedala, že informačný panel by bol užitočnejší, keby obsahoval port na dobíjanie mobilných zariadení. To by nakoniec mohlo prospieť samotným predajcom, pretože by to zvýšilo dobu strávenú pri paneli.

Kinetic Panel výskum ďalej ukázal, že priama možnosť nákupu na paneli, predstavuje príležitosť ako maximalizovať ich potenciál, najmä keď 1 z 10 respondentov uviedol, že by rád nakúpil priamo z displeja panelu.

V skutočnosti, takmer jedna tretina respondentov vo veku od 25 do 34 rokov očakáva, že bude môcť nakúpiť priamo z informačného panelu v budúcnosti.

Spravte panelovú reklamu viac osobnejšiu

Zákazníci chcú aby bola informačná panelová reklama viac osobnejšia, hlavne by chceli vidieť reklamu, ktorá im je osobnostne blízka. Jednou takouto možnosťou je využiť program rozpoznania tváre, ktorý je pripojený online na vernostný účet a automaticky aktualizuje zoznam ponuky na základe preferencií zákazníka.

Systémy click and collects

Takmer polovica (44 percent) z 1000 účastníkov si myslí, že systém na paneli by mohol umožniť službu click and collects (klikni a vyzdvihni), pretože by určite zvážili jej využitie. Začlenenie bluetooth technológie do systému, by umožnilo informačnému panelu identifikovať zákazníka pri vyzdvihnutí nákupu.

S takto identifikovaným zákazníkom, nákup poskočí okamžite na vybavenie, čo zlepší zákaznícku spokojnosť a zvýši pravdepodobnosť, že zákazník ostane lojálny značke.

O aký obsah majú zákazníci záujem?

Skupinka opýtaných respondentov vo veku od 18 do 34 rokov odpovedala, že by mala odmietavý postoj k prevzatiu obsahu z informačného panela. Skôr by tak urobili, keby im bol obsah relevantný.

Obsah, ktorý najviac zaujímal väčšinu zákazníkov vo veku 18-34 obsahoval špeciálne akcie, 43 percent respondentov odpovedalo, že by si určite stiahli nákupnú poukážku zo stránky sprístupnenej cez informačný panel.

Zábavný obsah bol tiež dôležitý, 24 percent odpovedalo, že by si stiahlo aplikáciu alebo hru. 27 percent opýtaných tejto vekovej skupiny uviedlo, že by si stiahli cestovné informácie, zatiaľ čo štvrtina odpovedala, že obsah by mali tvoriť informácie o veciach ako: aktuálne udalosti, reštaurácie a atrakcie v blízkom okolí.

Pre mladší trh, konkrétne 18 až 24-ročných sú najdôležitejšie mediálne informácie, 29 percent uviedlo, že by si stiahlo klip nového filmu, seriálu, hry alebo hudby do svojho mobilu, po tom ako by to videli na informačnej obrazovke.

Informačná panelová reklama posilňuje predajcov

Čo sme zistili z Kinetic Panel výskumu je, že zákazníci všetkých vekových skupín už teraz využívajú informačnú panelovú reklamu, nie len pri obsahu, ktorý je pre nich špecifický.

Výskum ukázal predajcom ako prispôsobiť obsah, aby špecificky vyhovoval potrebnej vekovej skupine. Už na základe odpovedí od 1000 respondentov, môžeme vidieť, že hoci informácie, ktoré zákazníci očakávajú od informačného panela sú rôzne, nie je nemožné ich prispôsobiť podľa potreby.

Nakoniec, napriek rozdielom naprieč vekovými skupinami, môžeme nájsť podobnosti. Zákazníci chcú vidieť obsah, ktorý je informatívny a relevantný.