Veľa sa hovorí o tom, že informačný panel musí mať každá firma, ale veľmi málo sa diskutuje o tom, ako digitálna reklama skutočne ovplyvňuje správanie spotrebiteľov. Výskum spoločnosti Kinetic Panel je rovnako zaujímavý, ako aj presvedčivý, pretože odhaľuje cenné informácie o ľuďoch, na ktorých si firmy dávajú najviac záležať, a to zákazníkoch!

Aký vplyv ma na zákazníka reklamný informačný panel?

Výskum spoločnosti Kinetic Panel pozostával z tisícky spotrebiteľov s otázkou: čo najviac hľadajú na exteriérovej digitálnej obrazovke? Takmer pätina respondentov (19%) uviedla, že hľadá viac informácií o produkte, službe alebo zážitku. To sa ešte zvýšilo na 24 percent medzi mladšou demografickou skupinou (18 až 24 rokov).

Zaujímavé je, že 23 percent respondentov mladšej demografickej skupiny si po prezretí reklamy stiahli mobilnú aplikáciu, v porovnaní s len 1 z 10 dospelých.

Určite nie je žiadnym prekvapením, že mladšia generácia má tendenciu k väčšej interakcii s digitálnym plagátom ako tá staršia. Podľa výskumu však existuje jedna metóda, ktorú by zadávatelia reklamy mohli využiť na nápravu tohto problému a získania si aj staršieho publika, a to, poskytnutím informácii, ktoré sú pre danú lokalitu špecifické.

Výskum ukázal, že informácie, ktoré sú pre danú lokalitu špecifické je vecou, ktorú dospelá generácia najviac očakáva na digitálnom plagáte. Približne 48 percent z 1000 účastníkov výskumu uviedlo, že ich najviac zaujímajú aktualizácie počasia. Ďalších 38 percent uviedlo, že digitálny panel by mal obsahovať informácie o doprave; to sa ešte zvýšilo na 50 percent medzi účastníkmi výskumu vo veku 55 až 64 rokov.

Okrem toho 29 percent uviedlo, že by chceli na verejných miestach vidieť viac interaktívnych orientačných riešení, 32 percent uviedlo, že nové aktualizácie by boli užitočné a 30 percent uviedlo, že by ich zaujali informácie o aktuálnych miestnych udalostiach.

Digitálny panel, ktorý obsahuje špecifické informácie má pre zákazníkov väčší význam, potencionálne môže zlepšiť lojalitu voči vašej firme a tiež prispieť k kvalitnejšej interakcii medzi staršou demografickou skupinou.

Približne štvrtina respondentov uviedla, že užitočnosť informačného panela by stúpla, ak by obsahoval prvky, ako sú porty na nabíjanie batérií pre mobilné zariadenia. To by tiež mohlo hrať v prospech inzerentov, z dôvodu potenciálneho zlepšenia dĺžky interakčného času.

Výskum spoločnosti Kinetic Panel ďalej zistil,že príležitosti priameho predaja ešte viac maximalizuje potenciál digitálnych panelov, najmä ak si vezmete, že 1 z 10 respondentov výskumu uviedol ochotu nakúpiť priamo z digitálneho panela.

V skutočnosti takmer tretina ľudí vo veku 25 až 34 rokov očakáva, že v budúcnosti budú môcť nakupovať priamo pomocou systému na obrazovke.

Vytvorte osobnejší reklamný panel

Zákazníci chcú, aby reklama na obrazovke bola osobnejšia, a najmä by radi videli reklamu, ktorá je relevantná ich osobným aktivitám. Jednou z častých požiadaviek bolo použitie softvéru na rozpoznávanie tváre, ktorý je prepojený s online vernostným účtom a aktivuje zoznam ponúk špecifických pre ich potreby.

Click and collect systém

Takmer polovica (44 percent) z 1000 účastníkov sa domnievala, že systém digitálnej obrazovky by mohol ponúknuť službu click and collect (klikni a vyzdvihni), pretože by určite zvážili jej použitie. Pridanie Bluetooth technológie do systému by umožnilo digitálnej obrazovke identifikovať zákazníka priamo na mieste.

S takto identifikovaným zákazníkom by sa jeho nákup zaradil na začiatok poradovníka, čo by prinieslo zlepšenie zákazníckej spokojnosti a zvýšenie pravdepodobnosti, že zákazník zostane verný značke.

O aký obsah majú zákazníci záujem?

Časť respondentov vo veku 18 až 34 rokov uviedla, že by sa zdráhali stiahnuť obsah z digitálnej obrazovky. Boli by tak však ochotní urobiť, ak by bol takýto obsah pre nich relevantný.

Obsah, ktorý najviac zaujal väčšinu spotrebiteľov vo vekovej skupine 18 – 34 rokov, predstavoval špeciálne ponuky, pričom 43 percent účastníkov výskumu uviedlo, že by si s určitosťou stiahli predajnú poukážku zo stránky prístupnej na digitálnom plagáte.

Zábavný obsah bol tiež dôležitý, pričom 24 percent uviedlo, že by si stiahli aplikáciu alebo hru. 27 percent v rámci tohto vekového rozpätia uviedlo, že by si radi stiahli informácie o cestovaní, zatiaľ čo štvrtina uviedla, že obsah by mal poskytovať informácie o aktivitách, reštauráciách a zaujímavostiach v ich blízkom okolí.

V prípade mladšej generácie, konkrétne vo veku 18 až 24 rokov, boli mediálne služby mimoriadne dôležité, pričom 29 percent tejto demografickej skupiny uviedli, že by si stiahli upútavky filmov,

televíznych relácií, hier alebo hudby do svojich telefónov, ak by ich zhliadli na digitálnom paneli.

Digitálna reklama dáva inzerentom veľa možnosti

Čo môže výskum spoločnosti Kinetic Panel preukázať, je to, že spotrebitelia všetkých demografických kategórií vnímajú digitálnu reklamu, avšak nemusia nevyhnutne vnímať obsah, ktorý pre nich nie je špecifický.

Tento výskum umožňuje zadávateľom reklamy, zamerať sa nato, aby bol ich obsah cielenejší na konkrétnu demografickú skupinu. Tisícka respondentov prieskumu ukázala, že to, čo zákazníci očakávajú od digitálneho panela je rôzne, ale nie je nemožné im to sprostredkovať.

V podstate, napriek rozdielom v demografických údajoch, stále existujú nejaké podobnosti. Zákazníci chcú vidieť obsah, ktorý je pre nich informatívny a relevantný.